Pravila nagradnog natječaja – Fini-Mini slagalica

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je Podravka d.d., MB 3454088, 48 000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32.

Članak 2. – Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “Fini-Mini slagalica”. Nagradni natječaj Podravke d.d. traje od 25.05.2020. do 25.06.2020. godine.

Nagradni natječaj održavat će se na Podravkinoj web stranici https://www.fini-mini.hr/

Članak 3. – Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima putem web medija u svrhu promidžbe Podravka proizvoda i Podravke d.d.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju „Fini-Mini slagalica” korisnici putem web aplikacije trebaju kreirati što maštovitije oblike od Fini-Mini vrećica, ali ne smiju složiti slona. Dizajn je potrebno prijaviti putem prijavne forme. Prilikom prijave dizajna korisnik ostavlja osobne podatke (ime, prezime, adresu stanovanja, kućni broj, poštanski broj, grad, adresu elektronske pošte) za kasniji kontakt, objavu dobitnika i potrebe dostave nagrade na adresu stanovanja. Ukoliko je prijava na natječaj uspješno izvršena, na prijavljenu mail adresu stiže elektronička pošta kao potvrda prijave. Svaki sudionik može više puta sudjelovati u natječaju. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju i ispunjavanjem uvjeta istoga, od 25.5.2020. do 25.6.2020. automatski ulazi u bazu i stječe mogućnost osvajanja nagrade ukoliko bude izabran od strane stručnog žirija.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 5. – Nagradni fond

Nagradni fond uključuje 1 glavnu nagradu:

  • Sportska digitalna kamera GoPro Hero 8 Black 2019 Bundle

Članak 6. – Dobitnici nagrada

Stručni žiri odabire najbolji dizajn koji će biti posebno nagrađen nagradom iz članka 5.

Odabir dobitnika nagrade održat će se najkasnije do 2.7.2020. U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 25.6.2020. godine u 23:59:59 sati.

Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih Pravila.

Članak 7. – Objava rezultata nagradnog natječaja

Popis dobitnika nagrade bit će objavljen na web stranici https://www.fini-mini.hr/ najkasnije do 9.7.2020. godine.

Članak 8. – Pogrešne i neregularne prijave

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika, za vrijeme trajanja nagradnog natječaja, u sljedećim slučajevima:

1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.

2. Ukoliko se pokaže da je ostvareni rezultat generiran skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.

3. Iz nekog drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 9. – Način i rok dostave nagrada

Dobitnik nagrade će na svoju kućnu adresu primiti nagradu i to najkasnije 30 radnih dana od dana objave rezultata nagradnog natječaja. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 radnih dana od objave rezultata, a dobitnik u roku od narednih 30 dana ne javi da nagradu nije primio, Podravka više nije odgovorna za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti.

Navedeni rok isporuke može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Priređivač nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke.

Članak 10. – Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se na web stranici https://www.fini-mini.hr/

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju prava i obveze iz Pravila nagradnog natječaja.

Članak 11. – Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja “Fini-Mini slagalica” nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 12. – Prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja

Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji je korišten za prijavu na nagradni natječaj ili proizlazi iz uručenja nagrade dobitniku.

Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradnog natječaja i u vezi s nagradnim natječajem.

Članak 13. – Pravila nagradnog natječaja i zaštita osobnih podataka

Svi sudionici nagradnog natječaja upoznati su s Pravilima zaštite privatnosti objavljenima na web stranici: https://www.fini-mini.hr/ te izričito pristaju i slobodnom voljom ustupaju osobne podatke voditelju obrade u svrhu kontaktiranja radi provođenja postupka objave rezultata, dodjeljivanja i dostave nagrade.

Podravka d.d. Koprivnica, Ante Starčevića 32., 48000 Koprivnica u svojstvu Voditelja obrade obrađuje osobne podatke sudionika (ime i prezime, ulica, kućni broj, poštanski broj, grad, adresa elektronske pošte) u okviru ovog nagradnog natječaja na temelju privole sudionika, a u svrhu provođenja nagradnog natječaja i utvrđivanja dobitnika, kao i kontaktiranja radi preuzimanja nagrade.

Rok zadržavanja osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja u sustavu pohrane Voditelja obrade je dvanaest mjeseci od završetka aktivnosti.

U svojstvu Ispitanika sudionici nagradnog natječaja imaju pravo, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, u svakom trenutku povući svoju privolu, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju dane privole prije njezinog povlačenja.

Svoju privolu sudionici mogu povući na adresi dpo@podravka.hr.  

Članak 14. – Izmjena pravila

Priređivač zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice https://www.fini-mini.hr/

Koprivnica, 25.05.2020. g.

PODRAVKA d.d.

Ante Starčevića 32

48 000 Koprivnica